Saturday, 4 October 2014

Sebuah comment.".....dan mungkin pupus dan menggerogotimu." 
Halo ekspektator. 
Senang berkenalan. 
Terimakasih, membuat ku tidak merasa sendirian. 
Siapapun kamu. 

No comments:

Post a Comment